Your browser does not support JavaScript!

照片出處:http://www.ussh.vnu.edu.vn/d4/news/Tiep-va-lam-viec-voi-Dai-hoc-Khoa-hoc-Ky-thuat-Dai-Trung-Dai-Loan-7-14180.aspx

大二英文
106-1 越南語口語訓練工作坊

106學年度第ㄧ學期 越南語口語訓練工作坊
 

場次

日期

主題

講義

1

106.10.3

Gọi điện thoại tìm bạn

打電話找朋友

2

106.10.17

Du lịch cuối tuần

假日出遊

3

106.10.24

Điện thoại đặt vé

電話訂票

4

106.11.14

Phỏng vấn xin việc lần đầu

應聘初次面試

5

106.11.21

Liên hoan

聚餐

6

106.11.28

Ăn Tết Việt Nam

越南過年習俗