Your browser does not support JavaScript!

照片出處:http://www.ussh.vnu.edu.vn/d4/news/Tiep-va-lam-viec-voi-Dai-hoc-Khoa-hoc-Ky-thuat-Dai-Trung-Dai-Loan-7-14180.aspx

大二英文
105-2 越南語口語訓練工作坊

105學年度第二學期 越南語口語訓練工作坊
 

場次

日期

主題

講義

1

106.3.21

Hỏi đường

問路

2

106.3.28

Gọi điện thoại

打電話

3

106.4.25

Mua đồ

購物

4

106.5.16

Trả hàng

退貨

5

106.5.23

Hẹn gặp mặt

約見面

6

106.6.6

Đến thăm nhà bạn bè

拜訪朋友家